Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Paulinę Marię  Jaricot. Ma charakter modlitewny, jednym z jego celów jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Parafialna Wspólnota Różańcowa liczy obecnie cztery róże (60 osób). Członkowie codziennie odmawiają modlitwę różańcową (minimum jedną 10-tkę różańca) w intencjach, które powierza Ojciec Święty. W naszym kościele każdego dnia przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30 rozpoczyna się odmawianie jednej części Różańca. Szczegółowe intencje są związane z poszczególnymi dniami: za rodziny, za dzieci i młodzież, o powołania do Służby Bożej (w czwartki), za zmarłych (w piątki z wymieniankami rocznymi).

Członkowie Wspólnoty raz w miesiącu spotykają się na zebraniu, które zawsze związane jest z konferencją formacyjną. Ponadto członkowie mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego ( 7 X)
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

 
Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

 

* TAJEMNICE RADOSNE – ODMAWIA SIĘ W PONIEDZIAŁKI I SOBOTY
* TAJEMNICE ŚWIATŁA – ODMAWIA SIĘ W CZWARTKI
* TAJEMNICE BOLESNE – ODMAWIA SIĘ WE WTORKI I PIĄTKI
* TAJEMNICE CHWALEBNE – ODMAWIA SIĘ W ŚRODY I NIEDZIELE

 
Różaniec w pierwszej kolejności oznacza sposób modlitwy, po drugie zaś jest to «narzędzie» do odmawiania tej modlitwy, czyli sznur paciorków odpowiednio podzielonych, na których liczy się wypowiadane formuły. Ta postać różańca, którą znamy dzisiaj nie powstała w jednym momencie, lecz kształtowała się przez wieki, przechodząc przez różne etapy.

 

1. ZMIANY TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH dokonujemy indywidualnie – pierwszego dnia każdego miesiąca

2. SPOTKANIA FORMACYJNE Wspólnoty Żywego Różańca - jak w łatach poprzednich - PONIEDZIAŁKI po drugiej niedzieli miesiąca o godz. 16:30

3. MSZA Św. w intencji członków Wspólnoty- w 1 Niedzielę miesiąca o godz. 8:30

 

Back to top