Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie   wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ??? ??? (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego / jako Tego, który jest wszystkim / i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

 

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

 

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

 

W NASZEJ PARAFII

 
Zapraszamy wszystkich młodych ludzi szukających Boga, dobrej zabawy oraz przyjaźni, a nade wszystko pragnących odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nasze spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 19.30. Miejsce spotkań uzależnione jest od warunków pogodowych / jeśli jest ładna pogoda spotykamy się w ogrodzie przy kościele np. przy ognisku J/ oraz od tego, co aktualnie mamy zaplanowane na spotkaniu /jeśli przeżywamy adoracje to spotykamy się w kościele, natomiast najczęstszym docelowym miejscem spotkań jest salka dolnego kościoła/.

Co robimy na spotkaniach? Nasze spotkania to ciekawe dyskusje, rozważanie Pisma Świętego, modlitwa, filmy, pizza, ognisko.

Po co się spotykamy? Chcemy doświadczyć prawdziwej wspólnoty, przyjaźni, a przede wszystkim razem szukamy Boga i Bóg przez te spotkania realnie zmienia nasze myślenie i nasze życie.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania !!!

Back to top