Parafialna wspólnota młodzieży "Effatha" działa przy parafii Chrystusa Wieczystego Kapłana od 2013 roku. Do Wspólnoty należy młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w niedziele i mają dwojaki charakter: modlitewny (adoracja Pana Jezusa w Eucharystii) albo katechetyczno-formacyjny. Młodzi doświadczają żywej wspólnoty Kościoła. 

Spotkania o charakterze modlitewnym w całości odbywają się w kościele. Ich przebieg jest następujący: najpierw słuchanie Słowa Bożego i związanej z nim katechezy a następnie adoracja Pana Jezusa Eucharystycznego, aby z Nim i przez Niego – powierzając się także wstawiennictwu NMP -  uwielbiać Boga. W czasie tych tej adoracji jest możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Spotkania wspólnotowe też rozpoczynają się przez Najświętszym Sakramentem. Po kilku minutach osobistej modlitwy zakończonej błogosławieństwem eucharystycznym mają dalszy ciąg w salce dolnego kościoła.

 

Czekamy na ciebie!

Back to top