Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Paulinę Marię  Jaricot. Ma charakter modlitewny, jednym z jego celów jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie   wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ??? ??? (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego / jako Tego, który jest wszystkim / i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Parafialna wspólnota młodzieży "Effatha" działa przy parafii Chrystusa Wieczystego Kapłana od 2013 roku. Do Wspólnoty należy młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w niedziele i mają dwojaki charakter: modlitewny (adoracja Pana Jezusa w Eucharystii) albo katechetyczno-formacyjny. Młodzi doświadczają żywej wspólnoty Kościoła. 

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła, /oddział w Gnieźnie, przy parafii pod wezwaniem Chrystusa Wieczystego Kapłana/, jest formacyjną propozycją dla osób indywidualnych oraz wspólnot. Czerpiemy z rożnych duchowych doświadczeń Kościoła. Szkoła została założona przez kapucyna br. Piotra Kurkiewicza w 1998 roku na Ukrainie. Obecnie funkcjonuje kilkadziesiąt oddziałów w wielu krajach na różnych kontynentach. Działanie oparte jest o 4 sesje w ciągu roku: trzy weekendowe (jesień, zima, wiosna) oraz jedną 10-dniową latem.

Back to top