Sakrament pokuty i pojednania jest spotkaniem Boga, który pragnienie zbawienia każdego człowieka, z grzesznikiem, który chce odwrócić się od swojego złego postępowania. Oznacza, to że grzesznik przystępujący pod wpływem Ducha Świętego do Sakramentu Pokuty, winien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym sercem. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów. Sakrament pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem przede wszystkim grzechów ciężkich.

Kto odłączył się od wspólnoty eucharystycznej, ten znajduje w tym sakramencie pojednanie z Bogiem i z Kościołem. Może znowu uczestniczyć w ofierze Chrystusa - mszy świętej, i przystępować do Stołu Pańskiego. Swą wiarę w przebaczającą miłość Boga okazuje grzesznikowi wspólnota wierzących, wychodząc mu zawsze naprzeciw z pojednaniem i otuchą. Sakrament pokuty jest znakiem, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, lecz zawsze otwiera przed nim drogę powrotu (Mt18,18; J 20,20-23).

 

Dobra spowiedź powinna zawierać pięć koniecznych warunków:

1. Rachunek sumienia wsparty modlitwą do Ducha Świętego o poznanie prawdy o swoim życiu i uczyniony w skupieniu, by we właściwy sposób odkryć działanie łaski Bożej i miłosierdzie Chrystusa, które obmywa z każdego grzechu.
2. Szczery żal za grzechy – świadomość popełnionego zła i odrzucenia miłości Boga.
3. Mocne postanowienie poprawy mające na celu prawdziwe pragnienie
pozostawienia dotychczasowego życia wbrew Bożej miłości.
4. Szczere wyznanie wszystkich grzechów śmiertelnych (także w kwestii ilości i motywacji popełnienia), które warunkuje ważność rozgrzeszenia.
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu wyrażające się w naprawieniu krzywd i wypełnieniu pokuty nadanej przez kapłana w trakcie spowiedzi sakramentalnej.

 

Spowiedzi św. słuchamy codziennie w czasie rannych i wieczornych Mszy św. oraz w I czwartek miesiąca od godz.17:30 i w I piątek miesiąca od godz. 17:00

Back to top