„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni, jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

 

Chrztu udziela się w każdą I sobotę miesiąca o 18:00 i III niedzielę miesiąca o godz. 12:30, bądź na życzenie rodziny na  Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Dziecko do chrztu zgłaszają w biurze parafialnym rodzice, podając kandydatów na rodziców chrzestnych. Chrzestnym może być osoba ochrzczona,  bierzmowana, praktykująca mająca ukończone 16 lat. Jeśli żyje w związku małżeńskim, musi to być związek sakramentalny. Zapis do Księgi Chrztów dokonuje się na podstawie odpisu skróconego Aktu Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego.

Back to top