Małżeństwo sakramentalne jest zaproszeniem Boga, dokonanym przez mężczyznę i kobietę, aby uświecał ich przez wspólnotę życia i miłości, która owocuje rodzicielstwem. Małżeństwo domaga się najwyższego szacunku jako miejsce szczególnego działania Boga i współpracy z Nim w akcie stworzenia.Etapy przygotowania do zawarcia małżeństwa muszą dawać możliwość poznania siebie i przyszłego współmałżonka oraz prowadzić do świadomej decyzji zawarcia świętego, nierozerwalnego i wyłącznego związku, którego trwałość przerywa dopiero śmierć jednego z małżonków.

 

Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłaszają się w biurze parafialnym, przedstawiając metryki chrztu najświeższej daty, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Przy ślubach konkordatowych zaświadczenie z USC.

Back to top