Parafia Rzymskokatolicka

Chrystusa Wieczystego Kapłana

PL 62-200 Gniezno

  1. 28 Grudnia 12; tel. (61) 426 11 64

 

Zapowiedzi przedślubne

 

1 – 8.09.2019


W najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Nr 33/2019

KAMIL PAWEŁ NIEWIADOMSKI, kawaler, wyznanie rzymsko-katolickie

Parafia: Chrystusa Wieczystego Kaplana, Gniezno

MONIKA ZAWADZKA, panna, wyznanie rzymsko-katolickie,

Parafia: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Pobiedziska

 

Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do tego związku małżeńskiego, jest w sumieniu zobowiązany do poinformowania o tym proboszcza parafii.

 

Parafia Rzymskokatolicka

Chrystusa Wieczystego Kapłana

PL 62-200 Gniezno

  1. 28 Grudnia 12; tel. (61) 426 11 64

 

Zapowiedzi przedślubne

 

1 – 8.09.2019


W najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Nr 33/2019

KAMIL PAWEŁ NIEWIADOMSKI, kawaler, wyznanie rzymsko-katolickie

Parafia: Chrystusa Wieczystego Kaplana, Gniezno

MONIKA ZAWADZKA, panna, wyznanie rzymsko-katolickie,

Parafia: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Pobiedziska

 

Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do tego związku małżeńskiego, jest w sumieniu zobowiązany do poinformowania o tym proboszcza parafii.

 

Sakrament pokuty i pojednania jest spotkaniem Boga, który pragnienie zbawienia każdego człowieka, z grzesznikiem, który chce odwrócić się od swojego złego postępowania. Oznacza, to że grzesznik przystępujący pod wpływem Ducha Świętego do Sakramentu Pokuty, winien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym sercem. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów. Sakrament pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem przede wszystkim grzechów ciężkich.

W wielu posługach dla wspólnoty sakrament kapłaństwa ma szczególne znaczenie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że pewnego dnia wspólnota wierzących wybrała siedmiu mężów „dobrej sławy, pełnych ducha i mądrości” jako diakonów wspólnoty, mających za zadanie wspomaganie Apostołów w ich pracy. „Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce” (Dz 6, 6). Również z Listów do Tymoteusza dowiadujemy się (1 Tm 4, 14 i 2 Tm 1, 6), że powierzanie urzędu w Kościele odbywało się przez wkładanie rąk. W ten sam sposób odbywa się to także obecnie.

Back to top