Zapraszamy do dobrze znanego w Gnieźnie „Domu pod Lasem”, zamieszkiwanym już od wielu lat przez Siostry Pallotynki. Z racji położonego tuż za ogrodzeniem lasu, Gnieźnianie tak właśnie mówią o naszym klasztorze. Choć trochę czasu spędzili tutaj parafianie w różnym wieku. Dzieci i młodzież przychodziła tutaj na spotkania Małego czy Młodego Apostoła. Przez 10 lat uczestniczyli w „lekcjach” Szkoły Jezusa, a dziś spotykają się na „Cz@cie ze Słowem”, w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Młodzi, dorośli gromadzą się na spotkaniach wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a starsi przychodzą na spotkania wspólnoty różańcowej. Wiele osób uczestniczy w coniedzielnej czy świątecznej Eucharystii, nabożeństwach lub pierwszo sobotniej adoracji Najświętszego Sakramentu. Do domu na swoje rekolekcje czy dni skupienia przyjeżdżają także grupy oraz osoby chętne do zwiedzenia wystawy misyjnej.

Back to top