Parafia Chrystusa Wieczystego Kapłana została utworzona 02.02. 1957 roku przez Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Teren Parafii obejmował Osiedle Grunwaldzkie, Pustachowę i Kawiary. Pierwszym proboszczem został ks. dr Stanisław Sobczak, profesor Seminarium Duchownego. Początkowo życie religijne odbywało się w tymczasowej kaplicy, utworzonej w części jednego z poniemieckich budynków dawnego obozu jenieckiego. Po kilkunastu latach trudnych starań w 1974 roku otrzymano zgodę na budowę własnej świątyni. Dzięki zaangażowaniu i pracom społecznym prawie wszystkich parafian, budowę ukończono już po sześciu latach. Dnia 07 października 1980 roku uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. Stefan Kardynał Wyszyński. Był to ostatni kościół konsekrowany przez Prymasa Tysiąclecia.

 

Kapituła Prymasowska od lat dostrzegała pilną potrzebę utworzenia nowej parafii w południowej części Gniezna. Ksiądz Prymas podejmując sugestię Kapituły już w styczniu 1957 roku podpisał stosowny dekret erekcyjny i utworzył parafię pod wezwaniem Chrystusa Wieczystego Kapłana. Pierwszym duszpasterzem nowej wspólnoty został wówczas ks. dr. Stanisław Sobczak. Teren parafii został wydzielony z parafii gnieźnieńskich: św. Wawrzyńca i Świętej Trójcy a także części parafii Kędzierzyn, Niechanowo i Żydowo.  Decyzja ks. Prymasa została przyjęta z entuzjazmem szczególnie przez mieszkańców mających należeć do nowej parafii.

 

Na wniosek proboszcza miejscowe władze użyczyły część poniemieckiego parterowego budynku na urządzenie kaplicy do czasu wybudowania kościoła parafialnego. 10 marca 1957 roku kaplica została poświęcona przez bp. Lucjana Berneckiego i od tego dnia w nowej parafii odbywała się regularna Służba Boża. W niespełna pół roku później pracę duszpasterską podjął Neoprezbiter ks. Stanisław Wenerski, pierwszy wikariusz parafii. 

 

Wkrótce miało się okazać, jak niezwykle trudnym zadaniem było uzyskanie zgody na budowę parafialnego kościoła. ówczesna władza umocniła swoje wrogie nastawienie do Kościoła, szczególnie wobec jego nauczania i obecności w życiu publicznym. Kolejne zabiegi o uzyskanie zezwolenia kończyły się niepowodzeniem. Przełom nastąpił dopiero w roku 1971. W październiku tego roku w Rzymie odbyła się beatyfikacją Ojca Maksymiliana Kolbego OFMConv. Po beatyfikacji tego wielkiego czciciela Maryi Niepokalanej, w tymczasowej kaplicy zaczęto po każdej Mszy św. publicznie odmawiać modlitwę w intencji uzyskania upragnionego zezwolenia na budowę kościoła. Po zaledwie kilku tygodniach modlitwy, dokładnie w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia 1971 roku - została taka zgoda wydana przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Z wielkim entuzjazmem i dynamizmem zostały podjęte kolejne etapy przygotowania projektu, gromadzenia materiałów i szukanie wykonawców. Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się w roku 1974 a po zaledwie sześciu latach potężny gmach, dwukondygnacyjny z dużym zapleczem został ukończony.

 

W święto Matki Bożej Różańcowej 7 października 1980 roku, odbyła się konsekracja świątyni, której dokonał ks. Prymas Wyszyński z udziałem biskupa Jana czerniaka, Proboszcza parafii i licznie zgromadzonego Duchowieństwa oraz wiernych.

   

Do ważniejszych wydarzeń w dziejach parafii należy zaliczyć Mszę Świętą sprawowaną w murach rosnącej świątyni przez ks. kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II, nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i relikwii św. Wojciecha. W 1995 roku ks. kan. Stanisław Sobczak przeszedł na emeryturę a nowym proboszczem został ks. dr Andrzej Grzelak, który sprawuje tę funkcję do chwili obecnej.

Back to top