Kaplica znajduje się po stronie południowo-wschodniej gmachu kościoła w bezpośrednim sąsiedztwie prezbiterium i zakrystii. Można w niej sprawować Mszę św.

 

W dni powszechne jest w niej sprawowana poranna Eucharystia, odbywają się codzienne adoracje eucharystyczne i nabożeństwa dla poszczególnych grup. Na ścianie, za ołtarzem nad miejscem przewodniczenia, znajduje się kopia Krzyża św. Franciszka. Po prawej stronie krzyża wiszą elementy z dawnej, nieistniejącej już kaplicy.: obraz Matki Bożej Częstochowskiej i płaskorzeźby w drewnie - orzeł oraz dwie tablice upamiętniające obchody tysiąclecia chrztu Polski. Znamienny jest tytuł kaplicy: Maryi Niepokalanej. Ma on ścisły związek ze staraniem się o pozwolenie na budowę kościoła. W kaplicy znajduje się obraz przedstawiający "widzenie Niepokalanej z dwiema koronami" Rajmunda Kolbego - przyszłego św. Maksymiliana.

 

Znajdują się tutaj także stacje "Drogi Krzyżowej" wykonane w drewnie.

Back to top