Parafia Chrystusa Wieczystego Kapłana została utworzona 02.02. 1957 roku przez Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Teren Parafii obejmował Osiedle Grunwaldzkie, Pustachowę i Kawiary. Pierwszym proboszczem został ks. dr Stanisław Sobczak, profesor Seminarium Duchownego. Początkowo życie religijne odbywało się w tymczasowej kaplicy, utworzonej w części jednego z poniemieckich budynków dawnego obozu jenieckiego. Po kilkunastu latach trudnych starań w 1974 roku otrzymano zgodę na budowę własnej świątyni. Dzięki zaangażowaniu i pracom społecznym prawie wszystkich parafian, budowę ukończono już po sześciu latach. Dnia 07 października 1980 roku uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. Stefan Kardynał Wyszyński. Był to ostatni kościół konsekrowany przez Prymasa Tysiąclecia.

Kościół na Osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie zbudowany został w latach 1974-1980 według projektu mgr. inż. arch. Aleksandra Holasa z Lubonia koło Poznania. Bryła budowli przypomina płynący statek na morzu. Mieści ona kościół górny i dolny oraz niezbędne zaplecze katechetyczno - gospodarcze.

Miejsce sprawowania Eucharystii i przechowywania Najświętszego Sakramentu. Prezbiterium znajduje się w południowej części świątyni kościoła górnego. Jego centralne miejsce zajmuje kamienny ołtarz.

Kaplica chrzcielna znajduje się w tylnej części nawy kościoła. Została ona usytuowana we wnęce pod chórem muzycznym i oddzielona od nawy metalową, ozdobną bramą zwieńczoną krzyżem i przęsłami przymocowanymi do pokrytych marmurem filarów ozdobionych mozaiką.

Kaplica znajduje się w południowo-zachodniej części gmachu kościoła. Zaplanowano ją jako miejsce dla rodzin z małymi dziećmi. 

Back to top