III  NIEDZIELA ZWYKŁA

ogłoszenia duszpasterskie

                              

 1. Dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy do wspólnego udziału we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 12.30.

      W dzisiejszą niedzielę po zakończeniu tej Mszy św. odbędzie się spotkanie dzieci (razem z rodzicami) z grupy II (to znaczy uczniów z klas: 3d i 3e z SP nr 8 oraz uczniów z pozostałych szkół).

 

 1. W najbliższy piątek zakończymy tegoroczną kolędę. Także i w tym tygodniu każdego dnia zapraszamy do kościoła na godzinę 16.30 mieszkańców wyznaczonych ulic.

      Zapraszamy również i te rodziny, które nie mogły przeżywać kolędy w wyznaczonym dla siebie terminie.

     Jak nam wiadomo tegoroczna kolęda polega na udziale mieszkańców danego rejonu we Mszy św. sprawowanej w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich i o Boże miłosierdzie dla Zmarłych z ich rodzin.

     Po powrocie z kościoła odmawiamy specjalną modlitwę błogosławieństwa i kropimy nasze mieszkania wodą święconą.

 

 1. 3. Do końca stycznia Biuro Parafialne będzie czynne w dni powszednie (z wyj. sobót) rano od godz. 8.00 do godz. 9.00 i po wieczornej Mszy św.

 

 1. W naszym kościele codziennie o godz. 17.30 przed Najświętszym Sakramentem wspólnie odmawiamy różaniec połączony z suplikacjami o ustanie pandemii, w intencji chorych i służby zdrowia oraz o zachowanie wiary w naszych rodzinach.

      Do udziału w tej modlitwy serdecznie wszystkich zapraszamy.  

 

 1. Składamy serdeczne podziękowanie za ostatnio złożone ofiary na kościelny Podatek 2020 oraz za ofiary przekazane na utrzymanie naszego kościoła i parafii (także przy okazji kolędy).

 

6.   W dzisiejszą niedzielę modlitwą i ofiarami wspieramy ofiary trzęsienia ziemi w Chorwacji, które stało się w grudniu ub. roku. Ofiary zbieramy do skarbony pod chórem. Bóg zapłać. 

 

 1. Serdecznie zachęcamy do nabywania i lektury bieżącego numeru Przewodnika Katolickiego.

 

 1. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie śp. Stanisława Buczkowskiego (72), którego - razem z naszymi bliskimi Zmarłymi - powierzamy Bożemu Miłosierdziu.

 

 

                                                                                                                 Ks. Andrzej Grzelak                   

Gniezno,  23 stycznia  R.P. 2021.                                                                       Proboszcz

 

Dzień

Godz.

Intencja

III Niedziela Zwykła
24 I 2021

7.00

† Renata Cieślewicz

8.30

① † Magdalena, Stanisław Kostrzewscy, ich dzieci: Kazimierz i Zofia

② † Bronisław Dzierżewski

10.00

① † Jerzy Kaczmarek (6 r. śm.)

② † Stanisława Gawlak

11.15

① † Krystyna Kędziora

② † Bożena Olejniczak

12.30

① † Mirosław Iwiński (1 r. śm.)

② † Bogumiła Bleja (3 r. śm.)

18.00

† Marianna Lepel-Majchrzak

Poniedziałek
25 I 2021

7.00

† Kazimierz Bartkowiak (6 r. śm.)

18.00

① † Stefania Grześkowiak

② † Henryk Janas (10 r. śm.)

Wtorek
26 I 2021

7.00

Z ok. 45 r. ślubu Marii i Jana z podz. za otrzymane laski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Jubilatów i rodziny

18.00

① † Maria, Alfred Kaźmierczak

② † Jerzy Augustynowicz (15 r. śm.)

③ † Mirosław Wawrzyniak

Środa
27 I 2021

7.00

W int. Parafian

18.00

① † Krystyna Kędziora

② † Michał Strzeszyński

③ † Aleksandra Włodarczyk

Czwartek
28 I 2021

7.00

 

18.00

① † Bożena Olejniczak

② † Henryk, zm. z rodz.

③ † Jakub Janas

Piątek
29 I 2021

7.00

 

18.00

① † Marzena Gumienna

② † Irena Budzyńska

Sobota
30 I 2021

7.00

† Janina Felińska

18.00

① † Bronisław Dzierżewski

② † Jan Magoń (2 r. śm.)

③ † Jerzy Orchowicz (8 r. śm.), zm. z rodz. Gumnych i Orchowiczów

IV Niedziela Zwykła
31 I 2021

7.00

† Cezary Klimczak

8.30

① † Mieczysław Wesołowski, zm. z rodz.

② † Stanisław Jastrzębski

10.00

① † Zdzisława (7 r. śm.), Władysław Janczak

② † Bożena Olejniczak

11.15

① † Stefania Grześkowiak

② † Bronisław Dzierżewski

12.30

① † Maria Hybza

② † Henryk Rzeszowski

18.00

† Hieronim Pietraszewski

II  NIEDZIELA ZWYKŁA

ogłoszenia duszpasterskie

 

 1. W dzisiejszą niedzielę, w Kościele w Polsce, obchodzimy po raz 24 Dzień Judaizmu pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). 

 

 1. Dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy do wspólnego udziału w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.30:

     -  w dzisiejszą niedzielę (17 stycznia) grupę I (dzieci ze SP nr 8 z klas: 3a, 3b i 3c);

     -  za tydzień (24 stycznia) dzieci z grupy II (klasy: 3d i 3e i uczniów z pozostałych szkół).

 

3.    W poniedziałek, 18 stycznia rozpocznie się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, któremu w tym roku towarzyszy hasło: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5-9).

 

 1. Plan kolędy został wywieszony w gablotkach i opublikowany na stronie internetowej naszej Parafii.

     Z powodu epidemii tegoroczna kolęda polega na zaproszeniu do kościoła mieszkańców danej trasy w wyznaczonym dniu na godz. 16.30.

     W czasie tego spotkania odprawiamy Mszę św. w intencji mieszkańców danego rejonu.

     Do pamiątki kolędowej dołączamy również tekst specjalnej modlitwy - błogosławieństwa z prośbą o jej odmówienie w swoich domach po przyjściu z kościoła.

      Z kościoła można także zabrać wodę święconą.

 

 1. 5. W czasie trwania kolędy Biuro Parafialne jest czynne w dni powszednie (z wyj. sobót) rano od godz. 8.00 do godz. 9.00 i po wieczornej Mszy św.

 

 1. W naszym kościele codziennie o godz. 17.30 przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy różaniec połączony z suplikacjami o ustanie pandemii, w intencji chorych i służby zdrowia oraz o zachowanie wiary w naszych rodzinach.

      Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy.  

 

 1. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na kościelny Podatek 2020 oraz za ofiary przekazane na utrzymanie naszego kościoła i parafii (także przy okazji kolędy).

 

 1. Serdecznie zachęcamy do nabywania i lektury bieżącego numeru Przewodnika Katolickiego.

 

 1. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej śp. Eugeniusza Wróblewskiego (87), którego - razem z naszymi bliskimi Zmarłymi - powierzamy Bożemu Miłosierdziu.          

                                                                                                            Ks. Andrzej Grzelak                   

Gniezno,  16 stycznia  R.P. 2021.                                                                    Proboszcz

 1. W najbliższą środę 06 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana także Świętem Trzech Króli.

      Porządek Mszy św. w tę uroczystość będzie taki jak w niedzielę.

 

      W czasie każdej Mszy św. poświęcimy - przygotowane przez Siostry Pallotynki - kadzidło  i kredę, które będziemy mogli zabrać do naszych domów.

 

 1. Plan tegorocznej kolędy został wywieszony w gablotkach i opublikowany na stronie internetowej naszej Parafii.

       W tym roku kolęda – z powodu epidemii - polega na spotkaniu w kościele mieszkańców danej trasy z duszpasterzami w wyznaczonym dniu o godz. 16.30.

      W czasie tego spotkania odprawiamy Mszę św. w intencji mieszkańców danego rejonu.

      Do pamiątki kolędowej dołączamy również tekst specjalnej modlitwy – błogosławieństwa do odmówienia w swoich domach po przyjściu z kościoła.

      Z kościoła można także zabrać wodę święconą.

 

 1. 3. W czasie trwania kolędy Biuro Parafialne jest czynne w dni powszednie (z wyj. sobót) rano od godz. 8.00 do godz. 9.00 i po wieczornej Mszy św.

 

 1. W naszym kościele każdego dnia o godz. 17.30 przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy różaniec połączony z suplikacjami o ustanie pandemii, w intencji chorych i służby zdrowia oraz o zachowanie wiary w naszych rodzinach.

      Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy.  

 

 1. Serdecznie zachęcamy do nabywania bieżącego numeru Przewodnika Katolickiego i dwumiesięczników: Miłujcie się i Misyjne Drogi.

 

 1. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na Podatek 2020 i za ofiary przekazane na utrzymanie naszego kościoła i parafii. Bóg zapłać.

 

 1. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej śp. Sewerynę Zbyszewską (99) i śp. Teodora Budzyńskiego (87),  których - razem z naszymi bliskimi Zmarłymi - powierzamy Bożemu Miłosierdziu.                                                              

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                   Ks. Andrzej Grzelak                       

Gniezno, 02 stycznia R.P. 2021.                                                                           Proboszcz

 

Back to top