Proboszcz: Ks. kan. Andrzej GRZELAK  - 0 1.07.1995 r.  Ks. kan. Andrzej GRZELAK  - 0 1.07.1995r. Urodził się 27 marca 1954 w Pieckach na Kujawach z rodziców Jana i Wandy. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Kościelcu Kujawskim koło Inowrocławia. Po jej ukończeniu podjął w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, gdzie w roku 1973 zdał egzamin dojrzałości. W latach 1973 - 1979 odbywał studia teologiczne i formację do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie dnia 24 maja 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach przez okres pięciu lat pracował, jako wikariusz parafialny w trzech parafiach: św. Stanisława w Nakle n/Notecią, Kcynii i w Parafii Archikatedralnej w Gnieźnie.

W latach 1984 - 1988 odbywał studia specjalistyczne z zakresu liturgiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z liturgiki i w roku 1989 obronił pracę doktorską. W okresie studiów lubelskich odbył kilka podróży naukowych do Paryża i jedną do Rzymu. W Paryżu łącznie przebywał około jednego roku. Tam na Instytucie Katolickim mógł wysłuchać wykładów najwybitniejszych znawców w zakresie liturgiki (m.in. poznać zasady hermeneutyki liturgicznej u Ojca Profesora P. M. Gy OP). W roku akademickim 1988/89 podjął wykłady w PWSD w Gnieźnie, a rok później całość wykładów z liturgiki: w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie; w Archidiecezjalnym Kolegium Katechetycznym oraz w WSD Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim. W latach 1989 - 1995 był dyrektorem - założycielem Prymasowskiego Wydawnictwa "Gaudentinum" oraz Księgarni Archidiecezjalnej w Gnieźnie. W roku 1994 został mianowany kanonikiem świetnej Kapituły Kolegiackiej  pod wezwaniem św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, a kilka lat później został jej prepozytem.

W roku 1995 został mianowany proboszczem parafii Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie zachowując nadal zajęcia naukowo - dydaktyczne. Od roku 2000 jest również dziekanem dekanatu Gniezno I i Koordynatorem duszpasterstwa w dekanatach gnieźnieńskich.


W Parafialnej Poradni Rodzinnej posługują małżonkowie posiadający odpowiednie przygotowanie oraz zgodę biskupa na prowadzenie spotkań. Głównym celem tej działalności jest przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Przygotowanie to opiera się na cyklu trzech spotkań, na których omawiane są zagadnienia związane z życiem małżeńskim i rodzinnym w świetle nauki Kościoła katolickiego, naturalnymi metodami planowania rodziny, komunikacji między małżonkami, kryzysami w małżeństwie jak i sposobami ich przezwyciężania lub zapobiegania.

Przy naszej Parafii funkcjonuje od wielu lat Zespół Charytatywny Caritas powołany przez proboszcza parafii. Podjęte Orędzie Miłosierdzia Bożego przez poprzedników kontynuowane jest przez obecnego proboszcza Ks. Andrzeja Grzelaka. Zespół poprzez swoją działalność niesie pomoc na różnych płaszczyznach, zaspakajając, chociaż w minimalnym stopniu potrzeby osób zwracających się o nią, a są to ludzie starsi, samotni, bezdomni a przede wszystkim rodziny będące w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

W NIEDZIELE i ŚWIĘTA:

  • Godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:15, 12:30, 18:00

ŚWIĘTA ZNIESIONE:

  • Godz. 7:00, 8:30 16:30, 18.00

W DNI POWSZEDNIE:

  • Godz. 7:00, 18:00

NABOŻEŃSTWA:

  • Wieczorem po Mszy św.:

Wtorek – Koronka do Bożego Miłosierdzia,

Środa – nowenna do NMP Nieustającej Pomocy,

Czwartek – nabożeństwo w intencji kapłanów i nowych powołań do Służby Bożej;

  • Rano:

Środa – litania do św. Józefa w intencji rodzin

Back to top