Proboszcz: Ks. kan. Andrzej GRZELAK  - 0 1.07.1995 r.  Ks. kan. Andrzej GRZELAK  - 0 1.07.1995r. Urodził się 27 marca 1954 w Pieckach na Kujawach z rodziców Jana i Wandy. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Kościelcu Kujawskim koło Inowrocławia. Po jej ukończeniu podjął w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, gdzie w roku 1973 zdał egzamin dojrzałości. W latach 1973 - 1979 odbywał studia teologiczne i formację do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie dnia 24 maja 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach przez okres pięciu lat pracował, jako wikariusz parafialny w trzech parafiach: św. Stanisława w Nakle n/Notecią, Kcynii i w Parafii Archikatedralnej w Gnieźnie.

W latach 1984 - 1988 odbywał studia specjalistyczne z zakresu liturgiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z liturgiki i w roku 1989 obronił pracę doktorską. W okresie studiów lubelskich odbył kilka podróży naukowych do Paryża i jedną do Rzymu. W Paryżu łącznie przebywał około jednego roku. Tam na Instytucie Katolickim mógł wysłuchać wykładów najwybitniejszych znawców w zakresie liturgiki (m.in. poznać zasady hermeneutyki liturgicznej u Ojca Profesora P. M. Gy OP). W roku akademickim 1988/89 podjął wykłady w PWSD w Gnieźnie, a rok później całość wykładów z liturgiki: w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie; w Archidiecezjalnym Kolegium Katechetycznym oraz w WSD Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim. W latach 1989 - 1995 był dyrektorem - założycielem Prymasowskiego Wydawnictwa "Gaudentinum" oraz Księgarni Archidiecezjalnej w Gnieźnie. W roku 1994 został mianowany kanonikiem świetnej Kapituły Kolegiackiej  pod wezwaniem św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, a kilka lat później został jej prepozytem.

W roku 1995 został mianowany proboszczem parafii Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie zachowując nadal zajęcia naukowo - dydaktyczne. Od roku 2000 jest również dziekanem dekanatu Gniezno I i Koordynatorem duszpasterstwa w dekanatach gnieźnieńskich.


Aktualnie posługują na parafii: 

 

Proboszcz:  ks. Andrzej GRZELAK


Wikariusz: ks. Rafał BACHORA

Wikariusz: ks. Wojciech ZNISZCZOL


 

Back to top