Przy naszej Parafii funkcjonuje od wielu lat Zespół Charytatywny Caritas powołany przez proboszcza parafii. Podjęte Orędzie Miłosierdzia Bożego przez poprzedników kontynuowane jest przez obecnego proboszcza Ks. Andrzeja Grzelaka. Zespół poprzez swoją działalność niesie pomoc na różnych płaszczyznach, zaspakajając, chociaż w minimalnym stopniu potrzeby osób zwracających się o nią, a są to ludzie starsi, samotni, bezdomni a przede wszystkim rodziny będące w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Trzeba szczególnego spojrzenia, aby dostrzec człowieka, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwością godnego utrzymania rodziny czy wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia w życiu i beznadziei na lepszy dzień. "Wyobraźnia miłosierdzia"- to rola, jaką pełni Parafialny Zespół Charytatywny. Istnienie i funkcjonowanie zespołu jest dużym udziałem i zasługą naszych parafian i ludzi dobrej woli poprzez włączenie się ich w różne akcje zbiórkowe m.in. "banku żywności". Za co Zespół Charytatywny serdecznie dziękuje.

 

Dyżur punktu informacyjno - charytatywnego pełniony jest w każdy Poniedziałek od 16:30-17:30 w dolnej kondygnacji kościoła.

 
Oprócz wydawania żywności, udzielania informacji, Zespół opiekuje się Świetlicą Parafialną która jest czynna: Poniedziałku – Piątku 15:30-17:30

Back to top