Trzymaj Kciuki za Swoje Dzieci... Otwórzmy serca na wołanie Maryi! Oto 3 wybrane obietnice spośród 15 objawionych w XV w. przez Maryję dla odmawiających różaniec: "Obiecuję moją specjalną ochronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec", "Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne", "Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca"

 

Czym jest Różaniec Rodziców?

To wspólnotowa modlitwa rodziców w intencji dzieci na różańcu, przy czym każdy z rodziców odmawia tylko jedną dziesiątkę różańca.

Po co taka modlitwa?

Jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Dbamy o ich rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. Zdajemy sobie jednak sprawę z naszej ograniczoności i ogromu zła, jakie nas otacza: narkomania, alkoholizm, pornografia, rozboje, okultyzm, sekty..., można wymieniać w nieskończoność! Niestety, często są to nie tylko zagrożenia zewnętrzne, ale również trudna sytuacja w naszych rodzinach. Co zrobić aby przerwać ten łańcuch zła? Sami z siebie nic nie możemy uczynić! Zawierzmy więc nasze dzieci, rodziny i nas samych Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest Różaniec Rodziców.

Skąd pomysł na taką modlitwę i jak ją odmawiać?

Różaniec Rodziców jest owocem rekolekcji wspólnoty z nurcie Odnowy w Duchu Świętym z Gdańska. Rodzice połączyli się w 20 osobowe grupy i zaczęli odmawiać różaniec w intencji swoich dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przez miesiąc konkretną tajemnicę. Pierwszego dnia miesiąca następuje zmiana tajemnic. Nie uczestniczymy w żadnych zebraniach czy też spotkaniach, a dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas. Codziennie powierzamy Bogu przez ręce Maryi nasze dzieci i dzieci pozostałych 19 rodziców. W ten sposób za każde z dzieci odmawiany jest cały różaniec.

Co daje modlitwa Różańcem Rodziców?

Świadomość tej wspólnej modlitwy i opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicom niesłychany spokój. Modlitwa ta często uwalnia od lęków o dziecko, o jego bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka i okazanie miłości. Modlitwą obejmujemy nasze dzieci, ale modlitwa ta uzdrawia również relacje w naszych rodzinach. Pozwólmy Panu Jezusowi na dotknięcie każdej naszej rodziny i uleczenie jej. Pan Jezus nie odmawia żadnej naszej prośbie, zanoszonej do Niego przez ręce Jego Matki.

Jak wielu rodziców modli się w ten sposób?

Obecnie istnieje około 3600 róż / tak w tradycyjnej nomenklaturze nazywamy 20 osobowe grupy rodziców/ co oznacza, że codziennie 72.000 rodziców modli się za swoje dzieci na różańcu. Również przy naszej parafii rodzice modlą się Różańcem Rodziców. Istnieje już dziesięć pełnych róż, a do kolejnej przystępują nowi rodzice. Co ważne, nie są to rodzice wyłącznie z naszej parafii, ale również nasi przyjaciele, krewni i znajomi mieszkający na terenie całej Polski i świata.

Dlaczego rodzice lękają się przystąpienia do Różańca Rodziców?

  • To jest zbyt duża odpowiedzialność, co stanie się jeżeli zapomnę albo inne obowiązki nie pozwolą mi na odmówienie tej dziesiątki różańca?

Odmówienie jednej dziesiątki różańca zajmuje tylko 4 minuty. Można ją odmówić w drodze do lub z pracy, Można ją odmówić w autobusie, w czasie przygotowywania posiłku, a jeżeli zapomnę to też nic się nie stanie. Mogę tylko zyskać modlitwę innych 19 rodziców w intencji moich dzieci.

  • Nie mam czasu !

Czas jest darem Pana Boga dla nas. Jeżeli Mu zawierzymy, On sam da nam te 4 minuty. Doświadczają tego wszyscy rodzice, którzy przystąpili do Różańca Rodziców. Tym bardziej, że dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas.

  • Modlę się sam na różańcu za swoje dzieci i odmawiam nie tylko dziesiątkę, ale cały różaniec.

Należy dziękować Panu, że udzielił rodzicowi takiej łaski. Pan Jezus powiedział również: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Imię Moje, tam Ja Jestem pośród nich”. Pan Jezus pragnie abyśmy modlili się we wspólnocie. O ileż głośniejsze jest wołanie 72 tysięcy rodziców aniżeli tylko jednego. Daj dzieciom to, co najlepsze !!!

Cztery minuty dziennie - tyle czasu potrzeba na odmówienie dziesiątki Różańca za swoje dzieci i dzieci wszystkich modlących się. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa. "Mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy" - mawiał św. Jan Kasjan. Rodzice modlą się za swoje dzieci w metrze, stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców. […] Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w żywym Różańcu, także tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa. Różaniec Rodziców ma konkretne intencje: o ochronę dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców; o pełnię błogosławieństwa Bożego; o uzdrowienie przyczyn grzechów rodziców i w środowisku, których skutki mogą dosięgnąć dzieci; o rozwój tej formy modlitwy; oraz za Ojca Świętego i Kościół.

 

ŚWIADECTWA - OWOCE MODLITWY RÓŻAŃCA RODZICÓW


Dowód na uzdrawiające działanie Pana Jezusa

Różańcem Rodziców modlimy się od 7 lat. Najpierw doświadczyliśmy uzdrawiającej mocy Pana Jezusa, gdy nasz biologiczny syn Michał przestał chorować (wcześniej zapadał na groźne infekcje). W naszych sercach zrodziło się wówczas pragnienie, aby podziękować Bogu za tę łaskę i obdarzyć miłością dzieci pokrzywdzone przez los. Pan Jezus powierzył nam najpierw pod opiekę Patryka i Roksanę. Dzieci były zabiedzone i zalęknione. Roksanka budziła się w nocy z płaczem, bała się zostać sama w pokoju. Patryk był chłopcem zamkniętym i nieufnym. Gdy tylko trafili do nas, zaczęliśmy również w ich intencji odmawiać różaniec. Dzieci otoczone opieką Maryi powoli wracały do „normalności”. Roksana zaczęła spokojniej spać, Patryk zaczął się otwierać. W 2015 r. u Patryka zdiagnozowano guza mózgu. Przeszedł on dwie poważne operacje usunięcia tego guza. Wiemy, że wszystko przebiegło pomyślnie tylko dlatego, że cały czas odmawialiśmy w jego intencji różaniec. Teraz Patryk jest w I klasie technikum. Doskonale radzi sobie w szkole i praktycznie, bez żadnych ograniczeń może samodzielnie funkcjonować. Będąc w domu dziecka, dzieci nie uczęszczały do kościoła. Teraz same modlą się codziennie i bez przymusu przystępują regularnie do spowiedzi św. Półtora roku temu trafiło do nas kolejne dziecko - czteroletnia Ania. Dziecko to było dla nas prawdziwym wyzwaniem. Dziewczynka była zaniedbana, doświadczyła głodu i molestowania, miała spore deficyty neurologiczne, lekarze podejrzewali autyzm. Po półtora roku Ania otoczona modlitwą przeszła metamorfozę. Jest radosna, szczęśliwa, pięknie się rozwija, lubi się modlić do Maryi i śpiewa pieśni religijne. Wiele osób pyta nas, w jaki sposób w niedługim czasie udało nam się uzyskać takie rezultaty? Odpowiadamy krótko: Różaniec Rodziców!


Dziękuję Ci Matko Boża!

Kiedy myślę o daniu świadectwa, myśli biegną do poszukiwania spektakularnych wydarzeń..., a po chwili, z głębi serca wydostaje się ... uczucie wdzięczności. Takiej ludzkiej, rodzicielskiej - wdzięczności, za Matczyną opiekę i troskę, szczególnie wtedy, gdy my - ziemscy rodzice, już nie dajemy rady, także z własnymi słabo-ściami i "niemocą". Jest Maryja, jest Różaniec i inni rodzice, którzy wspierają modlitwą... nasze wszystkie dzieci. I nawet gdy komputer/gra, spektakularnie się "nie spali" (przestanie działać, cokolwiek, gdy nasze dzieci pożera wirtualny świat), to po chwili okazuje się, że jednak mamy kontakt z naszymi dziećmi, są wrażliwe, a tylko dlatego, że jest odmawiany Różaniec, to dzięki Matce Bożej, jej opiece i subtelnej obecności... "jeszcze nie zwariowałam" w tym "zaganianym" świecie. Dziękuję Ci Matko Boża, Maryjo za wszystko, a Was kochani rodzice i opiekunowie serdecznie pozdrawiam i także Wam dziękuję polecając w modlitwie.


Pokój serca i wytrwałość w modlitwie.

Wspólnie z mężem jesteśmy rodzicami zastępczymi dziewięcioletniego Michała. O Różańcu Rodziców dowiedziałam się podczas pielgrzymki dzieci pierwszo komunijnych do Lichenia. Nasz syn wysłuchawszy, co daje taka modlitwa, stwierdził, że tak właśnie powinniśmy się modlić. Ja również myślałam o tym, aby włączyć się do Różańca Rodziców a słowa Michała, były dla mnie potwierdzeniem, że tego chce Pan. Michał we wczesnym dzieciństwie doświadczył wiele zła, był dzieckiem zaniedbanym i wychowywanie jego wymaga czasami anielskiej wręcz cierpliwości. Gdy zaczęłam modlić się Różańcem rodziców zauważyłam jak Bóg sam przymnaża mi tej cierpliwości i wlewa w moje serce pokój. Ważne dla mnie jest również to, że Pan Jezus daje mi łaskę wytrwałości w tej modlitwie.

 

Źródło: Gość Niedzielny

 

Zapraszamy rodziców nie tylko z naszej parafii, ale wszystkich czytających te słowa do Różańca Rodziców!

 

Back to top