Trzymaj Kciuki za Swoje Dzieci... Otwórzmy serca na wołanie Maryi! Oto 3 wybrane obietnice spośród 15 objawionych w XV w. przez Maryję dla odmawiających różaniec: "Obiecuję moją specjalną ochronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec", "Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne", "Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca"

Back to top