W roku 2017 Parafia Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie świętowała jubileusz 60-lecia swego powstania. Uroczystości jubileuszowe zostały zainaugurowane Mszą św. sprawowaną w niedzielę 05 lutego o godz. 12.30 pod przewodnictwem Bpa Krzysztofa Wętkowskiego i z udziałem Kanoników Kapituły Prymasowskiej. W homilii ks. Bp nawiązując do tytułu parafii i kościoła „Chrystus Wieczysty Kapłan”, że zawiera on również w sobie zobowiązanie dla duszpasterzy i wiernych do stałej modlitwy w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. Charakterystycznym dziedzictwem parafii jest również i to, że od samego początku stała się ona dynamicznym ośrodkiem życia religijnego i społecznego dla Gniezna Południa i winna ona być nadal takim miejscem dostrzegając nowe wyzwania.

 

Główna Msza św. dziękczynna została odprawiona przez Księdza Prymasa Wojciecha Polaka w niedzielę 30 lipca. Cała uroczystość była transmitowana przez telewizję Polonia.

 

 

W okolicznościowej homilii Ks. Prymas podkreślał, że przeżywany jubileusz skłania przede wszystkim do wdzięczności za dobro, które stało się udziałem Parafian w ciągu lat istnienia Parafii zarówno materialne (którego zwieńczeniem było wybudowanie kościoła parafialnego konsekrowanego przez kard. Stefana Wyszyńskiego) jak i duchowe (o czym świadczy powstanie żywotnej wspólnoty parafialnej). Przy okazji świętowanego jubileuszu nie można nie wspomnieć z wdzięcznością pierwszych pokoleń Parafian i pierwszego proboszcza Parafii i budowniczego kościoła Ks. Kan. Dr Stanisława Sobczaka. Wdzięczność – kontynuował ks. Prymas – zobowiązuje współczesne pokolenie parafian do dzielenia się wiarą, do przekazania jej nowym pokoleniom i do zaniesienia Chrystusa i Jego darów tym, którzy oddalili się od Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

We wrześniu na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego parafianie przeżywali nawiedzenie figury św. Michała Archanioła (7-8 września). Dopełnieniem jubileuszowych obchodów były Misje Parafialne prowadzone przez Pallotyna Ks. Andrzeja Muchę (1-8 października). W ostatnim dniu misji (7 października) uroczystej Mszy św. przewodził Bp Bogdan Wojtuś.

Na zakończenie jubileuszowych uroczystości delegacja parafian udała się w dziękczynnej pielgrzymce do Fatimy w Portugalii (w nawiązaniu do setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie).

 

Back to top