SZKOŁA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO I EWANGELIZACJI ŚWIĘTEJ
MARYI Z NAZARETU MATKI KOŚCIOŁA

"SZKOŁA MARYI"

REKOLEKCJE STYCZEŃ 2020'

 

Właśnie zakończyły się udanie rekolekcje Szkoły w Gnieźnie.

Jest w nas i satysfakcja i radość sensownej pracy: zbawianie wieczne i pocieszanie doczesne ludzi.

Nadszedł czas na refleksję.

Bóg jest obecny pośród nas. My - w łasce uświęcającej,

z poczuciem wypełniania woli Bożej (sumienie nas nie oskarża), po przyjęciu komunii św., z wiarą w posiadanie życia wiecznego.

Bóg jako życie wieczne:

Bóg z nami. On w nas, my w Nim,

Podczas rekolekcji niezwykle rzadko i raczej z poczucia obowiązku ktoś stara się uwiecznić na zdjęciu "dla potomnych" chwilę obecną i to co – kto w niej.

Jesteśmy spokojni i radośni (żywe odczucie obecności i miłości Bożej),

bo Bóg z nami, w nas i my w Nim, a przez to i w „tu i teraz”, i jednocześnie w wieczności,

a wraz z nami w tejże wieczności wszystko to co jest piękne wokół nas i przyjaciele, nie trzeba niczego ratować przed przemijaniem,

ani pospiesznie starać się wszystkiego zatrzymać w kadrze,

gdyż Bóg dokona totalnego przeniesienia wszystkiego,

a nawet już jakoś dokonuje.

Jest jeszcze radość płynąca z życzliwości innych z ich otwartości i ich radości z dzielenia się swoim doświadczeniem Boga podczas tych rekolekcji.

Jest też radość z tego w jaki sposób (i że w ogóle) Bóg kształtuje nasze serca i upodabnia je coraz bardziej do Jego serca.

Jest wreszcie radość z tego że On leczy nasze poranione, okaleczone dusze, przytulając i biorąc na kolana jak dobry Ojciec.

Obok tych i innych radości jest też smutek z powodu tych wszystkich naszych sióstr i braci którzy wiedzą że On Jest, jednak nie mają jeszcze siły i odwagi aby otworzyć dla Niego drzwi swojego serca. W ich intencji "Ojcze nasz…"

Back to top